ZPHU KONEKTOR s.c.
Ząbkowice Ślaskie

Przez dobór spoiwa, geometrii złącza, metody i warunków lutowania można wytworzyć złącze oraz punkt lutowniczy spełniające nawet bardzo wysokie wymagania do właściwości mechanicznych, elektrycznych i korozyjnych.

cynowanie końcówek        mikroprzęłączniki_lutowanie       cynowanie


Lutowanie jest procesem spajania metali i ich stopów za pomocą spoiwa (lutu).

Ze względu na temperaturę topnienia lutu wyróżnia się dwa rodzaje lutowania: MIĘKKIE i TWARDE.  W naszej firmie wykorzystuje się jedynie lutowanie miękkie. W procesie lutowania miękkiego są stosowane luty o temperaturze topnienia niższej niż 450 stopni C.

 

Wytrzymałość i szczelność oraz inne właściwości mechaniczne połączeń lutowniczych zależą w dużym stopniu od ich konstrukcji. Konstrukcja połączenia musi uwzględniać:

1: warunki pracy elementu (rodzaj, wielkość i kierunek obciążenia, środowisko i temperatura pracy.

2: rodzaj materiału podstawowego i spoiwa.

3: metodę i parametry lutowania

Połączenia lutowane należy poddać sprawdzeniu zwracając uwagę na równomierne rozłożenie lutu i estetyczne wykonanie spoiny.

ZPHU KONEKTOR, 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Waryńskiego 13 POLSKA, tel. +48 (74) 815 33 83, e-mail: konektors@wp.pl